Reklama
 
Blog | Stanislav Kolařík

Můžeme být pány života i smrti.

V Číně se omezuje porodnost aby se zabránilo přelidnění. To je známá věc. Ovšem ve vesničce Sarpourenx v JZ Francii je zakázáno umírat. Je to snad strach s podlidnění?

Starosta malé vesničky Sarpourenx, sedmdesátiletý Gerard Lalanne svým výnosem zakázal místním obyvatelům umírat. Důvod je však ryze praktický.

Umírat je totiž zakázáno z kapacitních důvodu zdejšího hřbitova. Ve výnosu stojí doslova, že „všichni ti, kdož si přejí být pohřbeni v Sarpourenx, ale nemají přitom
hrob na místním hřbitově, mají zakázáno zemřít v místní farnosti“
. Na absurdnosti situaci přidává i hrozba postihu za neuposlechnutí zákazu.

Navrhuji trest smrti!

Reklama